Penggunaan Digital Ink Dalam PdPc
Posted by hisham on March 16 2017 11:54:23

Penggunaan Digital Ink telah menjadi satu kaedah baru dalam strategi pembelajaran di kelas. Perbincangan yang aktif di kalangan guru-guru yang berminat membuatkan kursus Digital Ink telah menjadi pilihan. Sehubungan dengan itu Unit ICT SPA akan menawarkan kursus ini kepada guru-guru yang berminat untuk mempelajarinya.

 

Main Images: digitalink.jpg

Permohonan Kursus Digital Ink Dan Green Screen.

Sila rujuk kepada perancangan dan pendaftaran kursus ini di web ini.


Extended News

B