BORANG RUMUSAN SEKOLAH

KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM

 

Arahan :

* Bagi ruangan Kod Sekolah sila isikan seperti contoh berikut NEB4103. Jangan jarakkan antara abjad dan angka.

* Bagi ruangan Nama Sekolah, gunakan semua huruf Besar seperti SK SEREMBAN JAYA.

 

Maklumat Sekolah

Kod Sekolah Nama Sekolah Tahun
           
Jenis Sekolah PPD    
           
Jumlah Murid Lelaki Protim Bahasa      
Jumlah Murid Perempuan Protim Bahasa      

 

Rumusan

Membaca
 
Melayu
Cina
India
Lain-lain
 
L
P
L
P
L
P
L
P
Kuasai
Tidak Kuasai
                     
Menulis
 
Melayu
Cina
India
Lain-lain
 
L
P
L
P
L
P
L
P
Kuasai
Tidak Kuasai
                     
     
Melayu
Cina
India
Lain-lain
Keseluruhan
 
L
P
L
P
L
P
L
P
Kuasai
Tidak Kuasai
                     
Nama Guru Pelapor

 

Sila semak data yang diisikan sebelum klik Hantar.

 

 

Bidang ICT dan Perkomputeran, Unit Kurikulum, JPNS